Gedachten over een echt vrije samenleving

Vlinderlicht

Waar komt geld eigenlijk vandaan? Waarom moet de economie altijd groeien? Hoe kan het dat meer criminaliteit en hogere zorgkosten goed zijn voor het Bruto Binnenlands Product? Cees Guikers doorbreekt in Vlinderlicht het eenzijdige economische denken. Hij laat zien dat we gevangen zitten in een denkraam van eigenbelang en eeuwige groei.

Netto Binnenlands resultaat
Guikers komt met een nieuwe kijk op onze inkomsten en uitgaven. Hij wil succes voortaan afmeten aan het Netto Binnenlands Resultaat. Deze meet de efficiency, maar ook de mate van symbiose, sociale cohesie en ethiek in een samenleving.

Uitbraak uit vermolmde, economische ideeën
Lorenz bedacht dat de vleugelslag van een vlinder in Zuid-Amerika een tornado in de Verenigde Staten kan veroorzaken. Vlinderlicht mikt op een vergelijkbaar effect. Het biedt de lezer gedachten over een echt vrije samenleving, als opmaat voor een uitbraak uit vermolmde economische ideeën.

 

Geïnteresseerd in het eerste hoofdstuk? Lees het hier!

Inhoudsopgave

1. Een nieuwe werkelijkheid
De eerste vleugelslag
Een stevig briesje
Zwaar weer
Een orkaan in wording

2. Geld
De promotie van geld
De strijd om schaarse middelen
Geld is gebakken lucht
Het bankgeheim ontrafeld

3. Groei
Groei is exponentieel
Groei is geen keuze
Opbrengsten en kosten
Ons Netto Binnenlands Product
De kwaliteit van de groei
Winstmaximalisatie
Sociale kwaliteit

4. Gelukkig gevangen
Prisoners dilemma
Geluk

5. Veranderen
Duwen en trekken
Sturen
Het Netto Binnenlands Resultaat
De banken aan de ketting
Leren denken
Grenzen aan werken
Samenvatting

6. Voorbij de grens
Bevrijding
Organiseren
Transformeren

7. Vlinderlicht