Gedachten over een echt vrije samenleving


Een reactie plaatsen

Het spel en de knikkers

Met een debat over de toekomst van onze economie op 9 oktober in de Rode Hoed  markeerde de Volkskrant de twintigste verjaardag van “Het spel en de knikkers”, de wekelijkse column van econoom Frank Kalshoven.

Vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, politiek, wetenschap en journalistiek zochten antwoorden op vragen als hoe wij straks ons geld verdienen, waar we de economische groei vandaan halen om ons welvaartsniveau te kunnen behouden of dat het wel een onsje minder mag met die groei.

Dat zijn natuurlijk geen gemakkelijke vragen.

Het is sowieso gissen naar de antwoorden als je niet weet wat je niet weet.

Ter illustratie: 20 jaar geleden dacht men dat ooit een derde van de mensen een mobiele telefoon zal gebruiken, was de technologie er niet om TomTom te kunnen bedenken en had China nog trekken van een ontwikkelingsland.

Het valt op dat de vragen alleen over de knikkers gaan. En de antwoorden dus ook, zo blijkt althans uit het verslag van het debat. De visie op de toekomst van onze economie strekt niet veel verder dan het laten vieren van de Brusselse begrotingsdiscipline. Er moet geïnvesteerd worden!

Het spel verschijnt ten tonele in de vermomming van een fait accompli. We moeten groeien om ons welvaartsniveau te kunnen behouden. Running to stand still.

Een debat over deze ongerijmdheid zou meer recht hebben gedaan aan het jubileum en de toekomst.

Advertenties


3 reacties

Subsidie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft ons voorgerekend dat in de wereldwijde exploitatie van fossiele brandstoffen per jaar een bedrag van 5.600 miljard dollar ($ 5.600.000.000.000) niet in de kostprijs van het product wordt doorberekend. Voor een beetje begrip van dat getal: dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijks BBP van Duistland en Frankrijk samen. Dat bedrag bestaat uit de kosten van de vervuiling die door het verbruik van die brandstoffen worden veroorzaakt. Het IMF stelt dat de energiesector dus feitelijk met enorme bedragen wordt gesubsidieerd. Het is een onvoorstelbaar bedrag maar niettemin slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg.

De vrije markt wordt op ongekende schaal gesubsidieerd

Want als de winning van fossiele brandstoffen blijkt te worden gesubsidieerd, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de voedingsindustrie? En de drank- en tabaksindustrie? Zitten de kosten van de gevolgen van kaalslag in tropische bossen en het leegvissen van zeeën in de kostprijs van voedsel? Ik denk het niet, net zo min als de maatschappelijke kosten van obesitas, hart- en vaatziekten en kanker, alcoholisme en verslaving.

Daar komt nog bij dat met name de grotere concerns het niet laten bij het afschuiven van kosten op de gemeenschap. Ze bedenken ook vernuftige omwegen, via vaak Hollandse brievenbussen, om te voorkomen dat ze een rechtmatige winstbelasting afdragen, waarmee de maatschappij de collectieve kosten van al die private feestjes zou kunnen financieren. Noem het naar believen uitvreten, klaplopen, flessentrekken of parasiteren, het werpt in ieder geval weer een frisse blik op de bedrijfswinsten en bonussen op “de vrije markt”. Lees verder