Gedachten over een echt vrije samenleving


2 reacties

Bonusbankiers

Onze regering wil de bonussen van bankiers aan banden leggen. Als het aan hen ligt mogen ze nog maar maximaal 20% van het jaarsalaris als bonus ontvangen. Over het percentage gaan we het hier niet hebben. Ieder percentage zal te hoog en te laag gevonden worden, afhankelijk van het kamp waar je bij wilt horen. Waar het principieel  om gaat is of een bonus voor bankiers terecht is.

In de wereld van de bankiers is geld zowel middel als doel. Als je in staat bent om met geld geld te verdienen dan doe je waar je voor bent aangenomen.  Als het je lukt om veel geld te verdienen dan krijg je een bonus. Logisch toch?

Nou, nee. Economische groei kan namelijk alleen ontstaan door toegevoegde waarde. Banken creëren  geen toegevoegde waarde. Daarom zijn ze door de wetgever vrijgesteld van Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW). In economische zin doen bankiers nutteloos werk.

De bankier krijgt een bonus voor de productie van  gebakken lucht.

In economisch opzicht zouden zij dus eigenlijk de laatsten moeten zijn die voor een bonus in aanmerking komen. Lees verder