Gedachten over een echt vrije samenleving


Een reactie plaatsen

Bruto Binnenlands Product is aan vervanging toe

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is aan vervanging toe. Het BBP meet niet hoe ons economisch systeem er echt voor staat want kosten en opbrengsten worden vrolijk bij elkaar opgeteld.

In ons economisch systeem is het gewoon aantrekkelijk om zoveel mogelijk rotzooi en problemen te maken, want het opruimen en oplossen ervan tellen we gewoon op bij het resultaat!

Dit is schokkend en het strookt ook helemaal niet met de principes van de burgerlijke samenleving die Thomas Hobbes enkele eeuwen geleden bedacht en die nog steeds het grondpatroon van de huidige westerse samenlevingen vormen. Hij heeft enkele eeuwen geleden al goed begrepen, dat een menselijke samenleving die de natuur wenst te overheersen en wordt gestuurd door optimalisatie van eigenbelang, niet uit zichzelf ordentelijk zal functioneren. De mens is de mens een wolf en daarom moet de staat ons tegen onszelf in bescherming nemen en van alles regelen en controleren om te voorkomen dat de zaak uit de hand loopt. De activiteiten die daarmee gepaard gaan zijn economisch gezien kosten.

Vlinderlicht heeft een poging gedaan om de kosten van ons economisch systeem te kwantificeren en via die weg het Netto Binnenlands Product te bepalen. De conclusies zijn schokkend.

In de periode 1969 – 2009 zijn de kosten 50% harder gegroeid dan de opbrengsten.

De echte economische groei is dus veel minder florisant dan  gedacht.

Het economisch systeem begint in zijn eigen tegendeel te verkeren.

Lees verder