Gedachten over een echt vrije samenleving


Een reactie plaatsen

Voorspellen

Er is niets dat we met een grote mate van nauwkeurigheid kunnen voorspellen. Vandaag nog wachtte heel New York tevergeefs op de zwaarste sneeuwstorm in haar geschiedenis. We weten goed beschouwd alleen maar zeker dat voorspellingen nooit zullen uitkomen, die van economen voorop. Wat ze voorzien komt nooit uit en wat gebeurt hebben ze zelden voorzien.

Klaas Knot, hoofddirecteur van de Nederlandse Bank, heeft het in een recent interview met de Volkskrant nu ook echt toegegeven: “We weten het gewoon niet! “. Met “het” bedoelt Knot de reactie van de economie op investeringen, bezuinigingen en het openzetten van de geldkraan.

Hoe komt het dat economen niet kunnen voorspellen?

Lees verder


3 reacties

De robot

Ineens staat de robotisering in het brandpunt van de belangstelling of beter gezegd het verwachte ingrijpende gevolg ervan. Zwartkijkers vrezen een grootscheeps verlies van zinvolle menselijke arbeid. Optimisten kijken reikhalzend uit naar de nieuwe  werkgelegenheid want die zal er gewoon komen, net zoals na de uitvinding van de stoommachine. Toch?

De robotisering brengt  natuurlijk helemaal niets nieuws onder de zon. Het is goed beschouwd niet veel anders dan een sensor gestuurde computer.  We kennen allemaal wel dat kleine grasmaaiertje dat omkeert als het geen gras meer bespeurt. Zelf rijdende auto’s werken niet anders, zijn alleen heel veel complexer en een robot die op mensen reageert wordt ineens een beetje eng. Ik laat hier nog maar even in het midden of een robot die een oude van dagen helpt bij het aantrekken van de steunkousen als vooruitgang of teloorgang  moet worden gekenschetst. Na verloop van tijd stellen we ons die vraag toch niet meer.

Interessant is wel de vraag wat de driver achter de robotisering is.

Willie Wortel is het zeker niet. Zijn altruïstische motivatie is anderen te helpen door uit te vinden. Dat zijn uitvindingen buiten het schuurtje meestal een averechts effect hebben doet aan die intentie niet af.

Onze robot is een product van een bedrijf. Onze robot moet winst helpen maken door een markt te veroveren of kosten te besparen. Robotisering als pregnante vorm van innovatie, is niet ingegeven door altruïsme, naastenliefde of vooruitgangsgeloof. Nee, de enige echte driver achter de robotisering is (meer) geld en per saldo economische groei. Lees verder


6 reacties

2080?

Ik heb het een paar keer opnieuw gelezen maar het stond er onlangs toch echt in mijn Volkskrant: het Centraal Planbureau heeft becijferd dat in 2080 de staatsschuld kan zijn afgelost. Als we in het kader van de vooruitgang allemaal wat langer doorwerken en onze ouderen wat minder in de watten leggen dan ziet ons collectieve huishoudboekje er ineens heel veel beter uit.

Wie heeft het in godsnaam bestaan om een voorspelling te doen over een mogelijke situatie in 2080? Terwijl we nog herstellende zijn van de bancaire rechtse directe die niemand tijdig genoeg had zien aankomen om nog te kunnen ingrijpen. De voorspelling van het CPB overbrugt een periode van maar liefst 65 jaar!

Het CPB is aanmatigend en de kranten die het kritiekloos afdrukken zijn naïef en blijkbaar helermaal niet zo kritisch als zij zeggen te zijn.

Laten we ter illustratie eens 65 jaar terugkijken. Hoe zag men de toekomst in 1950? Lees verder


2 reacties

Onze somberheid ontleed

De media hebben een dankbaar onderwerp aan onze collectieve somberheid. Er heeft al heel wat licht over geschenen. Onafhankelijk van de economische crisis zette het Sociaal Cultureel Planbureau de trend met “met mij gaat het goed maar met ons gaat het slecht”. Onze calvinistische koopmansgeest dient vaak als verklaring maar dat lijkt toch wat al te gemakkelijk. De Fransen hebben er namelijk ook last van. Eigenlijk hebben we er nog geen goede verklaring voor.

Er is niet één hoofdoorzaak aan te wijzen. Onze somberheid wordt geschilderd met een palet waarop de sombere kleuren overheersen.  

We staan machteloos   

Dankzij de moderne technologie worden we de hele dag bestookt met nieuws. In de grote meerderheid van de gevallen gaat het om slecht nieuws en negatieve commentaren en analyses. Goed nieuws is geen nieuws. We worden 24 uur per dag overspoeld door natuurrampen, milieuproblemen, oorlogen, opstanden, bezuinigingen, kinderverkrachters, jeugdbendes, gemolesteerde hulpverleners, frauderende wetenschappers, incapabele bestuurders, roeptoeterende politici, comazuipende tieners, afluisterende overheden, graaiende bankiers en gouden handdrukken voor mislukte managers.

En we kunnen er niets mee! 

We voelen ons gevangen

Onze veel geroemde vrijheid is in werkelijkheid beperkt tot de randen van ons bestaan. Wij denken dat wij vrije keuzes maken en politiek liberale stromingen proberen ons daarvan te overtuigen. In werkelijkheid wordt onze zogenaamde vrijheid volledig bepaald door economische criteria en gehoorzamen wij allemaal aan de economische ordening waarin wij leven. Het geldsysteem is een wereldwijd piramidespel dat alleen kan blijven bestaan door economische groei.

We hebben steeds meer het gevoel een anoniem radertje te zijn in een immense machinerie die met ons aan de haal gaat. We voelen hoe we in die maalstroom worden meegezogen en dat het onmogelijk is om er aan te ontsnappen. Lees verder