Gedachten over een echt vrije samenleving


1 reactie

Piketty

Zoveel is zeker, Piketty heeft zijn vinger op een gevoelige plek weten te leggen. Het geld in de wereld hoopt zich op in de handen van een kleine elite. De rijken worden rijker, de massa heeft het nakijken. Dat kan niet goed gaan want het verleden leert dat ongelijkheid een voedingsbodem is voor narigheid.

Piketty analyseert dat ongelijkheid tussen mensen toeneemt doordat de opbrengst van vermogen sneller groeit dan de economie (r>g).

Maar waarom is dat zo?

Het kan bijvoorbeeld niet louter het gevolg zijn van lage economische groei, want ook in China, dat uit haar voegen groeit, hoopt het geld zich op bij een beperkte groep die daarvan het meest profiteert.

Het is ook niet iets van de laatste tijd, het proces voltrekt zich volgens Piketty al eeuwen, met een korte onderbreking in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Niet voor niets heeft het Nederlands er een oude wijsheid voor: de duivel schijt op één hoop.

De oorzaak van het verschijnsel zit simpelweg ingebakken in het economisch systeem zelf. Dat komt doordat economie is gebouwd op eendimensionale geldlogica. Dat heeft zowel macro- als micro-economisch ingrijpende gevolgen. Lees verder