Gedachten over een echt vrije samenleving


3 reacties

Subsidie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft ons voorgerekend dat in de wereldwijde exploitatie van fossiele brandstoffen per jaar een bedrag van 5.600 miljard dollar ($ 5.600.000.000.000) niet in de kostprijs van het product wordt doorberekend. Voor een beetje begrip van dat getal: dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijks BBP van Duistland en Frankrijk samen. Dat bedrag bestaat uit de kosten van de vervuiling die door het verbruik van die brandstoffen worden veroorzaakt. Het IMF stelt dat de energiesector dus feitelijk met enorme bedragen wordt gesubsidieerd. Het is een onvoorstelbaar bedrag maar niettemin slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg.

De vrije markt wordt op ongekende schaal gesubsidieerd

Want als de winning van fossiele brandstoffen blijkt te worden gesubsidieerd, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de voedingsindustrie? En de drank- en tabaksindustrie? Zitten de kosten van de gevolgen van kaalslag in tropische bossen en het leegvissen van zeeën in de kostprijs van voedsel? Ik denk het niet, net zo min als de maatschappelijke kosten van obesitas, hart- en vaatziekten en kanker, alcoholisme en verslaving.

Daar komt nog bij dat met name de grotere concerns het niet laten bij het afschuiven van kosten op de gemeenschap. Ze bedenken ook vernuftige omwegen, via vaak Hollandse brievenbussen, om te voorkomen dat ze een rechtmatige winstbelasting afdragen, waarmee de maatschappij de collectieve kosten van al die private feestjes zou kunnen financieren. Noem het naar believen uitvreten, klaplopen, flessentrekken of parasiteren, het werpt in ieder geval weer een frisse blik op de bedrijfswinsten en bonussen op “de vrije markt”. Lees verder


Een reactie plaatsen

Bruto Binnenlands Product is aan vervanging toe

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is aan vervanging toe. Het BBP meet niet hoe ons economisch systeem er echt voor staat want kosten en opbrengsten worden vrolijk bij elkaar opgeteld.

In ons economisch systeem is het gewoon aantrekkelijk om zoveel mogelijk rotzooi en problemen te maken, want het opruimen en oplossen ervan tellen we gewoon op bij het resultaat!

Dit is schokkend en het strookt ook helemaal niet met de principes van de burgerlijke samenleving die Thomas Hobbes enkele eeuwen geleden bedacht en die nog steeds het grondpatroon van de huidige westerse samenlevingen vormen. Hij heeft enkele eeuwen geleden al goed begrepen, dat een menselijke samenleving die de natuur wenst te overheersen en wordt gestuurd door optimalisatie van eigenbelang, niet uit zichzelf ordentelijk zal functioneren. De mens is de mens een wolf en daarom moet de staat ons tegen onszelf in bescherming nemen en van alles regelen en controleren om te voorkomen dat de zaak uit de hand loopt. De activiteiten die daarmee gepaard gaan zijn economisch gezien kosten.

Vlinderlicht heeft een poging gedaan om de kosten van ons economisch systeem te kwantificeren en via die weg het Netto Binnenlands Product te bepalen. De conclusies zijn schokkend.

In de periode 1969 – 2009 zijn de kosten 50% harder gegroeid dan de opbrengsten.

De echte economische groei is dus veel minder florisant dan  gedacht.

Het economisch systeem begint in zijn eigen tegendeel te verkeren.

Lees verder