Gedachten over een echt vrije samenleving


Een reactie plaatsen

Goed voorbeeld doet goed volgen

Mensen zijn van nature gehoorzaam, zo stelde Milgram ooit proefondervindelijk vast. Mensen hebben ook sterk de neiging om hun opvattingen en gedrag aan te passen  aan de meerderheid. Ze letten heel erg op het gedrag van anderen.

Mensen zijn toch in de eerste plaats kuddedieren.

Mirre Stallen c.s.verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen, concluderen in een recent artikel in Economisch Statistische Berichten dat hier meer gebruik van kan worden gemaakt. De beïnvloeding door “droge informatie” wordt namelijk sterk overschat. De band met de groep kan daarentegen eenvoudig worden gemanipuleerd. Een paar voorbeelden:

  • mensen blijken vrij gemakkelijk mee te gaan in het gedrag van de groep met dezelfde kleur hesje.
  • in het Deense Roskilde wijzen groene voetstappen op de stoep de weg naar openbare afvalbakken. De hoeveelheid straatvuil is met 46% afgenomen.

Vlinderlicht  ziet verplicht vrijwilligerswerk als een manier om nieuwe sociale normen te ontwikkelen.   Lees verder