Gedachten over een echt vrije samenleving


1 reactie

Vrije wil

De afgelopen jaren was er een hausse in de uitgave van boeken over de werking van ons brein. Met als meest in het oog springende bewering dat wij niet beschikken over een vrije wil. Dit in tegenstelling tot wat wij “denken”. Volgens neuro-wetenschappers wordt ons dagelijks doen en laten volledig geregeld door ons onbewuste. Dat loodst ons letterlijk moeiteloos door vele miljoenen bits informatie per seconde en laat ons daar ook volledig automatisch op reageren. Bewust nadenken doen wij alleen in uitzonderings- en noodsituaties.

Als ons brein ons programmeert voor onze omgeving en mensen zich assimileren aan de systemen waarbinnen ze moeten leven dan is het volgens Arnon Grunberg niet de vraag of de mens een vrij wil heeft maar of het kapitalisme dat heeft. (Voetnoot Volkskrant 18 april)

Dat is een opzienbarende en intrigerende vraag. Ik vertaal deze vraag als

“Kan het kapitalisme in alle vrijheid haar eigen richting bepalen?”

Mijn antwoord is: Neen.

Lees verder